Toekenning extra bevoegdheid

Document bekijken

Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding (LPL.185 Advies)

Document bekijken

Vervulling tussentijdse vacatures

Document bekijken

Instemmingsrecht: regeling verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens

Document bekijken

Advies: RP.165

Document bekijken

Verkiezingsuitslag

Document bekijken

Instemmingsrecht: functiewaarderingssysteem; toestemming aan kantonrechter vragen

Document bekijken

Stimulerende taken or, naleving regelgeving.

Document bekijken

Arbeids-en rusttijdenregeling

Document bekijken

Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van de bevoegdheden (LPL.181 Advies)

Document bekijken

Advies: LPL.182

Document bekijken

Inhuur deskundige (LPL.179 Geslaagde Bemiddeling)

Document bekijken