Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 14)
Faciliteiten: ambtelijk secretaris
Adviesrecht, belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van bevoegdheden
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Instemmingsrrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Verkiezingsvraagstukken

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl