Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 6 (van 6)
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen
Structuur medezeggenschap
 
 
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Moment adviesaanvraag
 
 
Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl