Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (RP.016 Verslag Van Bevindingen)

Document bekijken

Adviesrecht ; Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid

Document bekijken

Faciliteiten (RP.041 Advies)

Document bekijken

Faciliteiten (RP.042 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem (RP.045 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.038 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.037 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid (RP.027 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.029 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: personeelsopleiding (RP.033 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (RP.034 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.024 Advies)

Document bekijken