Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (LPL.014 Advies)

Document bekijken

Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder; Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant

Document bekijken

Uitsluiting en schorsing (LPL.009 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.012 Advies)

Document bekijken

Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q. scholing (RP.013 Verslag Bevindingen)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (RP.009 Verslag Van Bevindingen)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.005 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (RP.001 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (LPL.010, Advies)

Document bekijken

Structuur van de medezeggenschap (LPL.007 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (LPL.005 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (LPL.001 Advies)

Document bekijken