Verkiezingsvraagstukken (LPL.175 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: bescherming persoonsgegevens of een voorziening gericht op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezig, gedrag of prestaties

Document bekijken

Adviesrecht inhuur deskundige, primaat van de politiek

Document bekijken

Faciliteiten ondernemingsraad; primaat van de politiek

Document bekijken

Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van de bevoegdheden (RP.164 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (RP.163 Intrekking)

Document bekijken

Instemmingsrecht: werktijdenregeling gedurende de ramadan en toestemming kantonrechter

Document bekijken

Zetelverdeling

Document bekijken

Inhuur deskundige (RP.158 Advies)

Document bekijken

Intrekken regeling inzake toelagen

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling en bevoegdheidverdeling

Document bekijken

Kiessysteem en reglement

Document bekijken