Verkiezingsvraagstukken (LPL.175 Advies)

Download bestand

Instemmingsrecht: bescherming persoonsgegevens of een voorziening gericht op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezig, gedrag of prestaties

Download bestand

Adviesrecht inhuur deskundige, primaat van de politiek

Download bestand

Faciliteiten ondernemingsraad; primaat van de politiek

Download bestand

Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van de bevoegdheden (RP.164 Advies)

Download bestand

Verkiezingsvraagstukken (RP.163 Intrekking)

Download bestand

Instemmingsrecht: werktijdenregeling gedurende de ramadan en toestemming kantonrechter

Download bestand

Zetelverdeling

Download bestand

Inhuur deskundige (RP.158 Advies)

Download bestand

Intrekken regeling inzake toelagen

Download bestand

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling en bevoegdheidverdeling

Download bestand

Kiessysteem en reglement

Download bestand