Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding (LPL.168 Advies)

Document bekijken

Moment adviesaanvraag

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (LPL.167 Geslaagde Bemiddeling)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (LPL.155 Advies)

Document bekijken

Structuur medezeggenschap (LPL.166 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen

Document bekijken

Adviesrecht, belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van bevoegdheden

Document bekijken

Overige (RP.147-advies.pdf)

Document bekijken

Instemmingsrecht: belonings- en functiewaarderingssysteem en beroep op de nietigheid

Document bekijken

Faciliteiten: ambtelijk secretaris

Document bekijken

Informatierecht (RP.142-verslag-van-bevindingen.pdf)

Document bekijken

Informatierecht (RP.143-verslag-van-beviningen.pdf)

Document bekijken