Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding (LPL.168 Advies)

Download bestand

Moment adviesaanvraag

Download bestand

Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (LPL.167 Geslaagde Bemiddeling)

Download bestand

Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (LPL.155 Advies)

Download bestand

Structuur medezeggenschap (LPL.166 Advies)

Download bestand

Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen

Download bestand

Adviesrecht, belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van bevoegdheden

Download bestand

Overige (RP.147-advies.pdf)

Download bestand

Instemmingsrecht: belonings- en functiewaarderingssysteem en beroep op de nietigheid

Download bestand

Faciliteiten: ambtelijk secretaris

Download bestand

Informatierecht (RP.142-verslag-van-bevindingen.pdf)

Download bestand

Informatierecht (RP.143-verslag-van-beviningen.pdf)

Download bestand