Adviesrecht, inkrimping en of beëindiging van werkzaamheden; primaat van de politiek

Document bekijken

Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling (LPL.162 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (LPL.152 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Document bekijken

Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder (LPL.154 Geslaagde Bemiddeling)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling (LPL.159 Verslag Van Bevindingen)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (LPL.156 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling (LPL.160 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid (RP.130 Advies)

Document bekijken

Structuur van de medezeggenschap (RP.135 Advies)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (RP.132 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid

Document bekijken