Verkiezingsvraagstukken (RP.136-geslaagde-bemiddeling.pdf)

Document bekijken

Benadeling; Adviesrecht: wijzigen plaats waar onderneming werkzaamheden uitoefent

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (LPL.145-advies.pdf)

Document bekijken

Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem (LPL.148 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (RP.138 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid (LPL.149 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid (LPL.139 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem (LPL.138 Advies)

Document bekijken

Faciliteiten (LPL.136-advies.pdf)

Document bekijken

Verkiezingsvraagstukken (LPL.135 Advies)

Document bekijken

Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (LPL.134 Advies)

Document bekijken

Structuur medezeggenschap (LPL.137 Advies)

Document bekijken