Gezocht op:
-
Toont resultaat 89 t/m 96 (van 232)
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid; primaat van de politiek
Adviesrecht: wijzigen plaats waar onderneming werkzaamheden uitoefent; Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Structuur medezeggenschep
Faciliteiten
Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl