Gezocht op:
-
Toont resultaat 185 t/m 192 (van 232)
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Adviesrecht ; Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Adviesrecht ; Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Faciliteiten

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl