Gezocht op:
-
Toont resultaat 25 t/m 32 (van 232)
Informatierecht OR
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling en bevoegdheidverdeling OR/GOR
Instemmingsrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Adviesrecht, belangrijke verdeling in de organisatie en/of verdeling van de bevoegdheden
 
 
belonings- of functiewaarderingsysteem; primaat sociale partners
intrekken regeling gastvliegerschap
 
 
primaat van de politiek

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl