Gezocht op:
-
Toont resultaat 33 t/m 40 (van 232)
 
 
kosten inhuur rechtsbijstand
Moment adviesaanvraag
 
 
Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding
 
 
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Structuur medezeggenschap
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen
Adviesrecht, belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van bevoegdheden

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl