Gezocht op:
-
Toont resultaat 41 t/m 48 (van 232)
Instemmingsrecht:belonings- en functiewaarderingssysteem en beroep op de nietigheid
Faciliteiten: ambtelijk secretaris
Informatierecht
Adviesrecht, inkrimping en of beëindiging van werkzaamheden; primaat van de politiek
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl