Gezocht op:
-
Toont resultaat 49 t/m 56 (van 232)
Instemmingsrrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Structuur van de medezeggenschap
Verkiezingsvraagstukken

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl