Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 10)
instemmingsrecht: functiewaarderingssysteem; toestemming aan kantonrechter vragen
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Instemmingsrecht: regeling verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Adviesrecht: belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04