Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 7 (van 7)
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Structuur medezeggenschap
Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Structuur medezeggenschap
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04