Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 70)
Vervulling tussentijdse vacatures
Arbeids-en rusttijdenregeling
adviesrecht inhuur deskundige, primaat van de politiek
Faciliteiten ondernemingsraad; primaat van de politiek
Informatierecht OR
Instemmingsrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04