Gezocht op:
-
Toont resultaat 25 t/m 32 (van 70)
Vervulling tussentijdse vacatures
Structuur medezeggenschap
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestatie; toestemming aan kantonrechter vragen
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04