Gezocht op:
-
Toont resultaat 33 t/m 40 (van 70)
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Adviesrecht: belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04