Gezocht op:
-
Toont resultaat 49 t/m 56 (van 70)
Verkiezingsvraagstukken
Structuur van de medezeggenschap
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Uitsluiting en schorsing
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden
Instemmingsrecht: beroep op de nietigheid
Instemmingsrecht: beroep op de nietigheid

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04