Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 104)
 
 
belonings- of functiewaarderingsysteem; primaat sociale partners
 
 
verkiezingsvraagstukken
 
 
instemmingsrecht: bescherming persoonsgegevens of een voorziening gericht op of geschikt voor waarneming van of controle op aanwezig, gedrag of prestaties
 
 
primaat van de politiek
 
 
Instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding
 
 
Toekenning extra bevoegdheid
 
 
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Verkiezingsvraagstukken

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04