Gezocht op:
-
Toont resultaat 9 t/m 16 (van 104)
Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Structuur medezeggenschap
Structuur medezeggenschap

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04