Gezocht op:
-
Toont resultaat 25 t/m 32 (van 104)
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Verkiezingsvraagstukken
Faciliteiten ondernemingsraad; primaat van de politiek
adviesrecht inhuur deskundige, primaat van de politiek
Instemmingsrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Arbeids-en rusttijdenregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04