Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 16)
Verkiezingsuitslag
Instemmingsrecht:belonings- en functiewaarderingssysteem en beroep op de nietigheid
Adviesrecht, inkrimping en of beëindiging van werkzaamheden; primaat van de politiek
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
instellingsplicht
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: Personeelsopleiding
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid; primaat van de politiek

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl