Gezocht op:
-
Toont resultaat 9 t/m 16 (van 71)
blancostemmen en zetelverdeling
intrekken regeling inzake toelagen
intrekken regeling gastvliegerschap
zetelverdeling
inhuur deskundige
Informatierecht
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl