Gezocht op:
-
Toont resultaat 25 t/m 32 (van 71)
Adviesrecht: divers
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht op of geschikt voor waarneming van, controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Benadeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl