Gezocht op:
-
Toont resultaat 33 t/m 40 (van 71)
Instemmingsrecht: pensioenregeling, winstdelings- of een spaarregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht: belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van bevoegdheden; Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Informatierecht OR
Uitsluiting en schorsing
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Structuur van de medezeggenschap
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q. scholing; Initiatiefrecht OR
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl