Gezocht op:
-
Toont resultaat 41 t/m 48 (van 71)
Adviesrecht: groepsgewijs werven of inlenen arbeidskrachten
Instemmingsrecht: Personeelsopleiding
Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Primaat van de politiek
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q. scholing; Faciliteiten: inhuren deskundige
Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Verkiezingsvraagstukken: Uitsluiting en schorsing
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Algemene geschillenregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl