Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 14)
Verkiezingsvraagstukken
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing
Adviesrecht ; Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Structuur van de medezeggenschap
Structuur van de medezeggenschap
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing; Budget en kosten van de ondernemingsraad
Adviesrecht: wijzigen plaats waar onderneming werkzaamheden uitoefent; Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Structuur medezeggenschep

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl