Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 87)
Moment adviesaanvraag
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Verkiezingsvraagstukken
Adviesrecht, belangrijke wijziging in de organisatie en/of verdeling van bevoegdheden
Faciliteiten: ambtelijk secretaris
Adviesrecht: wijzigen plaats waar onderneming werkzaamheden uitoefent; Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Structuur medezeggenschep
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing; Budget en kosten van de ondernemingsraad

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl