Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 173)
Instemmingsrecht: regeling verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens
Vervulling tussentijdse vacatures
Arbeids-en rusttijdenregeling
Verkiezingsuitslag
Stimulerende taken or, naleving regelgeving.
Faciliteiten ondernemingsraad; primaat van de politiek
adviesrecht inhuur deskundige, primaat van de politiek

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl