Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 47)
Moment adviesaanvraag
Instemmingsrrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Faciliteiten: ambtelijk secretaris
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Mr. J.C. Dekker (Secretaris)
E. BDC-O@caop.nl
T. 06 - 23 27 03 04