Gezocht op:
-
Toont resultaat 33 t/m 40 (van 47)
Structuur van de medezeggenschap
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht ; Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl