Gezocht op:
-
Toont resultaat 41 t/m 47 (van 47)
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: privacybescherming c.q. personeelscontrolesystemen

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl