Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 47)
Verkiezingsvraagstukken
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: privacybescherming c.q. personeelscontrolesystemen
Instemmingsrrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl