Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 232)
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Instemmingsrecht ; Extra bevoegdheden ex CAO of Convenant
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q. scholing
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl