Gezocht op:
-
Toont resultaat 9 t/m 16 (van 232)
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Adviesrecht: wijzigen plaats waar onderneming werkzaamheden uitoefent; Adviesrecht: verstrekken en formuleren van adviesrecht aan deskundige; Structuur medezeggenschep
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Structuur van de medezeggenschap
Faciliteiten: uren c.q. dagen voor overleg c.q scholing; Budget en kosten van de ondernemingsraad
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl