Gezocht op:
-
Toont resultaat 225 t/m 232 (van 232)
 
 
belonings- of functiewaarderingsysteem; primaat sociale partners
 
 
kosten inhuur rechtsbijstand
 
 
instemmingsrecht: werktijdenregeling gedurende de ramadan en toestemming kantonrechter
 
 
Toekenning extra bevoegdheid
instemmingsrecht: regeling personeelsopleiding
instemmingsrecht: functiewaarderingssysteem; toestemming aan kantonrechter vragen
 
 
 
 
 
 
verkiezingsvraagstukken

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl