Gezocht op:
-
Toont resultaat 57 t/m 64 (van 232)
Adviesrecht: benoeming / ontslag bestuurder
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Adviesrecht: belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
 
 
 
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Verkiezingsvraagstukken

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl