De Bedrijfscommissie voor de Overheid besteedt veel aandacht aan het up to date houden van deze site en streeft ernaar om alle informatie op deze site goed en foutloos aan te bieden. Desondanks kan de Bedrijfscommissie voor de Overheid geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van informatie op deze site.

De Bedrijfscommissie voor de Overheid behoudt zich het recht voor deze website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.