Over de Bedrijfscommissie voor de overheid

Ondernemingsraden en bestuurders die een geschil hebben over de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kunnen dit geschil voorleggen aan de Bedrijfscommissie in hun sector. De Bedrijfscommissie bemiddelt of adviseert, wat in de meeste gevallen leidt tot een schikking of uitspraak. Bemiddeling en advisering is uitsluitend mogelijk als zowel de ondernemingsraad en de bestuurder deze procedure willen volgen.

Meer over de Bedrijfscommissie

Nieuw toegevoegde adviezen

De Bedrijfscommissie behandelt regelmatig nieuwe geschillen en brengt daar advies over uit. Hieronder treft u de meest actuele zaken.

Bedrijfscommisie voor de Overheid

Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag


Postbus 556                                                          Secretaris: De heer mr. R. Hoekstra
2501 CN Den Haag                                               T. 06 11 38 77 87
                                                                              BDC-O@caop.nl