Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 10)
Instemmingsrecht: regeling verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens
instemmingsrecht: functiewaarderingssysteem; toestemming aan kantonrechter vragen
Instemminsgrecht:arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantiregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Adviesrecht: belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl