Gezocht op:
-
Toont resultaat 33 t/m 40 (van 232)
Instemmingsrecht: voorzieningen gericht op of geschikt voor waarneming van, controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties
Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Faciliteiten: ambtelijk secretaris
Verkiezingsvraagstukken
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling
Instemmingsrecht: personeelsbeoordeling

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl