Over de bedrijfscommissie

Een Bedrijfscommissie. Wat is dat?

Een Bedrijfscommissie is een commissie, ingesteld door de Sociaal Economische Raad (marktsector) of de Minister van Binnenlandse Zaken (overheidsector) voor de behandeling van WOR-aangelegenheden. Iedere groep van ondernemingen die tot een bepaalde bedrijfstak behoort, valt in het bevoegdhedengebied van een Bedrijfscommissie. Een Bedrijfscommissie bevat ten minste zes leden en een gelijk aantal plaatsvervangende leden. De ene helft wordt benoemd door de werkgeversverenigingen, de andere helft door vakorganisaties die actief zijn in de bedrijfstak waarvoor de Bedrijfscommissie is ingesteld. De Bedrijfscommissie voor de Overheid is ondergebracht bij het CAOP.

Getekende regeling en toelichting BDC-O 2015

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl