SER – 19 december 2016 – Veel ondernemingsraden hebben de afgelopen vijf jaar een of meerdere conflicten over medezeggenschap gehad waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De hulp die ze inriepen was divers. De meeste ondernemingsraden (OR’en) klopten aan bij een adviesverlener: adviseur, opleider, vakbond of advocaat. De overige OR’en deden een beroep op een geschillenbeslechter: rechter, arbiter, mediator of bedrijfscommissie. Dat blijkt uit een onderzoek van de SER.

Dichtbij en snel

De keuze voor de persoon of instantie voor hulp bij een conflict hangt onder meer af van de vraag of men de persoon al kent. Ook spelen ervaringen uit het verleden een rol. Veel OR’en werken bijvoorbeeld al jaren met dezelfde opleider en kloppen bij een conflict dan ook eerder bij diegene aan. Snelheid is daarnaast een belangrijke reden om voor een bepaalde persoon of instantie te kiezen. Ook is er de laatste jaren een ontwikkeling dat er steeds vaker wordt gekozen voor andere vormen van geschillenbeslechting zoals mediation in plaats van de rechter of de bedrijfscommissie.

Bedrijfscommissie

Maar liefst vier van de vijf OR’en is bekend met het bestaan van de bedrijfscommissie en dat deze gratis bemiddelt in conflicten tussen een ondernemingsraad en de bestuurder. Op de vraag of men in de toekomst bij een conflict wellicht een beroep zal doen op de bedrijfscommissie, zegt ongeveer de helft dit te overwegen, terwijl de andere helft dit laat afhangen van de omstandigheden van het conflict. Slechts 5 procent van de respondenten geven aan dit niet te overwegen. Belangrijke factoren die worden genoemd om te kiezen voor de bedrijfscommissie zijn: lage kosten, professionaliteit en onafhankelijkheid. Aan de andere kant ervaren sommigen een drempel bij de gang naar de bedrijfscommissie. Het idee is dat je pas in laatste instantie bij de bedrijfscommissie aanklopt, als je er helemaal niet meer uitkomt.

Onderzoek

De enquête is onder circa 9.000 ondernemingsraden uitgezet. De response was 517 ingevulde formulieren. Het zijn over het algemeen OR’en van middelgrote tot grote ondernemingen (meer dan 200 werknemers) die de enquête hebben ingevuld.

Bekijk het onderzoeksrapport en de samenvatting.