Wat doet een bedrijfscommissie?

Vraagbaak
Ten aanzien van medezeggenschapsonderwerpen dient de Bedrijfscommissie als vraagbaak voor ondernemingsraden en bestuurders. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan vragen op het gebied van het organiseren van verkiezingenen het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder.

Bemiddelen en adviseren
De Bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert in geschillen tussen de ondernemingsraad, de bestuurder en/of belanghebbenden. Deze geschillen moeten gaan over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden.

Sinds 19 juli 2013 gebeurt dit op basis van vrijwilligheid. Lees meer

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl