Voorlopig reglement

De eerste verkiezingen in een organisatie van een OR dienen gebaseerd te worden op een voorlopig reglement dat door de ondernemer wordt vastgesteld. Omdat dit voorlopig reglement blijft gelden totdat de OR zijn eigen reglement heeft vastgesteld dienen in een voorlopig reglement dezelfde onderwerpen aan de orde te komen die in een reglement moeten worden opgenomen.
Het voorlopig reglement kan pas door de ondernemer worden vastgesteld indien de bonden daarover zijn gehoord (art. 48 van de WOR). Bij verschil van mening kan de bedrijfscommissie worden ingeschakeld; indien nodig beslist uiteindelijk de kantonrechter.

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl

Download Voorbeeldreglement

Het voorbeeldreglement is opgesteld door de WOR-kamer van de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid. Het staat ter beschikking aan bestuurders en or-en uit overheidsectoren. Het dient ter informatie en ondersteuning bij het opstellen van een reglement binnen de eigen organisatie.
Download het voorbeeldreglement (pdf, 354 kB)

Heeft u vragen over het gebruik van dit document dan kunt u contact opnemen met de Bedrijfscommissie.