Gezocht op:
-
Toont resultaat 1 t/m 8 (van 9)
Instemmingsrecht: arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; Instemmingsrecht: arbeidsomstandigheden, ziekte, verzuim- of reïntegratiebeleid
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid
Verkiezingsvraagstukken
Verkiezingsvraagstukken
Faciliteiten
Instemmingsrecht: belonings- of functiewaarderingssysteem
Structuur medezeggenschap
Instemmingsrecht: aanstelling, ontslag en bevorderingsbeleid

Direct Contact

Bedrijfscommissie voor de Overheid

Bezoekadres:
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag

Postadres:
Postbus 556
2501 CN Den Haag

De heer mr. R. Hoekstra (Secretaris)
Tel : 06 11 38 77 87
BDC-O@caop.nl